מהו טיפול פסיכולוגי ?

 

ה"ויקיפדיה" מגדירה ומתארת הטיפול הפסיכולוגי (פסיכותרפיה), כלהלן :

"פסיכותרפיה או טיפול נפשי או רגשי (מיוונית פסיכו-נפש, תרפיה-טיפול) הוא טיפול במשברים, בהפרעות ובמצוקות נפשיות באמצעים פסיכולוגיים. רוב שיטות הטיפול נעשות באמצעות שיחות וקשר מילולי בין המטפל למטופל. המטפלים בטיפולים אלה נקראים פסיכותרפיסטים. הם יכולים להיות פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים ובעלי מקצועות טיפוליים אחרים.

כיום ידוע על מאות שיטות טיפול שונות ומגוונות. ברובן ככולן ישנה אינטרקציה כזו או אחרת בין המטפל למטופל. בכל שיטות הפסיכותרפיה המטפל מגיע בגישה נייטרלית, והוא נמצא בשביל המטופל, ולא מבקש לעצמו דבר. חשוב שייווצר יחס של אמון וקרבה בין המטפל למטופל. יחס כזה מבוסס על אמפתיה (דהיינו היכולת של המטפל להיכנס לעולמו של המטופל באופן מקבל ולהכיל אותו), והוא מאפשר למטופל חשיפה עצמית ופותח פתח לשינוי. רצוי להתאים את שיטת הטיפול לסוג ההפרעה ולחומרתה, ואולם אנשי המקצוע חלוקים בדעותיהם בשאלה כיצד לעשות זאת, ועדיין לא נעשה מחקר מקיף המשווה את יעילותן של השיטות השונות. כיום נהוג שפסיכולוגים במיוחד בעלי ניסיון קליני רב, משלבים בטיפול אחד אלמנטים מטיפול אחר. לעתים יש גם שימוש בטכניקות נוספות כמו דמיון מודרך ומשחק תפקידים".

================================================

 

מה הם סוגי הטיפול הפסיכולוגי ?

 

כידוע וכנאמר, יש הרבה גישות ושיטות טיפול פסיכולוגי. הן שונות אלו מאלו, במאפיינים רבים.ויחד עם זאת, ניתן לקבץ את מרביתן, ל-4 קבוצות עיקריות : 

1. הטיפולים הדינמיים - "סוף מעשה, בהבנת הדינאמיקה תחילה״.

טיפולים  פסיכולוגיים המאופיינים בניסיון להבין ולהגביר המודעות של המטופל לדינאמיקה של מצוקתו ולזהות את המניעים הבלתי מודעים להתפתחותה.(למשל, ״השלכת״, כעס בלתי פתור כלפי האב בעבר, על כל מה שמייצג מסגרת וסמכות, בהווה).

המטפל בטיפולים אילו "מלווה" את המטופל והתהליך הטיפולי יותר מאשר "מכוון". והדגש הוא על חקר הנסיבות והסיבות בעבר (משקעים, זיכרונות, קונפליקטים, אירועי חיים משמעותיים ועוד) להתפתחות הבעיה, תוך הבנת וזיהוי השלכותיהן וביטוין, בסיטואציה הטיפולית ומעבר לה בחיי המטופל. 

מודעות גוברת והולכת זו, אמורה לאפשר אינטגרציה טובה יותר של הנפש ולהגביר שליטת המטופל בהתנהלותו הרגשית, כמו גם המעשית בחייו.
  

2. הטיפולים ההכוונתיים- ״אחרי המעשים נמשכים הלבבות״.

טיפולים פסיכולוגיים המאופיינים בהכוונת המטופל להבין ולפעול בהווה, בסיטואציה הטיפולית ובחיי היום-יום (״שיעורי -בית״) בשונה מהרגליו, נטיותיו ודפוסיו ״האוטומטיים״. הן במישור המחשבתי (קוגניטיבי) והן במישור המעשי ( התנהגותי). (למשל, הנטייה ״להימנע״ ממצבים חברתיים בגלל הפחד מביקורת אפשרית). הדגש הוא בעיקר על זיהוי הגורמים המתחזקים את הדפוס הבעייתי בהווה ושינוי מכוון ושיטתי של ההתנהגויות והמחשבות, התורמות להעצמת הבעייה והנצחתה.

3. הטיפולים המערכתיים - ״לא טוב היות האדם לבדו״. 

טיפולים אילו מושפעים ומדגישים התפיסה הרעיונית לפיה המטופל הינו חלק מ״מערכת״ (הורים, 

בן/ת זוג, ילדים, חברים, עמיתים וכד׳).

בעיית היחיד מושפעת מיחסי הגומלין עם המערכת בה הוא חי ובמקביל בעייתו משפיעה על המערכת, באופן העלול להנציח את הבעייתיות. (למשל, תפיסת בן משפחה והתייחסות אליו כ״כבשה השחורה״).

מכאן, נגזרו טיפולים כמו ״טיפול זוגי״, ״טיפול משפחתי״ וכד׳, הכוללים לא רק את ״המטופל המזוהה״, אלא גם חלקים נוספים מהמערכת בה הוא חי, בדגש על טיפול במערכת ולא ביחיד.


4. הטיפולים התרופתיים -

הדגש בטיפולים אילו הינו על סיוע, כימי-תרופתי, לבעיות ומצוקות נפשיות-רגשיות. מן הראוי להדגיש שכיום רווחת התפיסה וההמלצה המקצועית רפואית, גם בקרב הרופאים, לפיה גם אם וכאשר ניתנות תרופות פסיכיאטריות שונות, מן הראוי שילווה בטיפול פסיכולוגי מתאים העשוי לייתר את הצורך בתרופות.   

סוג זה של טיפול אינו ניתן, כמובן, על ידי פסיכולוגים, אלא רק על ידי רופאים ופסיכיאטרים והוא נכלל כאן בהיותו, כאמור, ״משיק״ או מקביל לעיתים (יש שיאמרו, לעיתים קרובות מידי) לטיפולים הפסיכולוגיים השונים.


הגישה האינטגרטיבית -

כמצוין בפרק אחר באתר, אני דוגל בגישה הטיפולית האינטגרטיבית, הנראית כ״צו השעה״ והמציאות הקלינית טיפולית, המתבקשת.

גישה זו מאופיינת בשילוב של הבנה דינמית ראשונית של בעיית הפונה, יחד ובעיקר עם ״כלים״ פסיכולוגיים והיפנוטיים שונים, המותאמים על פי צרכיו, אישיותו והאפיונים הייחודיים של המטופל ומצוקתו.

 
נפתחה הרשמה לסדנאות טיפוליות >היפנוזה+CBT
נפתחה הרשמה ל - "סדנאות טיפוליות, בהיפנוזה ו-CBT"..
ל- " התמודדות עם מתח, ...
[לידיעה המלאה]
ייעוץ טלפוני ראשוני (ללא תשלום) 054-754-9898
[לידיעה המלאה]
 


 לקבלת ייעוץ טלפוני ראשוני (ללא תשלום),
התקשר/י לד"ר נעמן: 054-7549898

כל הזכויות שמורות לד"ר נעמן, אין לעשות שימוש בתכנים ובתמונות ללא אישור